Ağrı Tedavisi

Ağrı bilim dalı ; sebebi bilindiği halde ilk basamak tedavi olan ağızdan alınan basit ilaç tedavisine yanıt vermeyen ağrılara farklı çözümler, tedavi şekilleri uygulayan bir bilim dalıdır.

 • Akut ve kronik bel ağrısı
 • Bel ve boyun fıtığına bağlı ağrı şikâyetleri
 • Kompleks bölgesel ağrı şikâyetleri
 • Kanser kaynaklı ağrı
 • Eklem ağrısı
 • Kas ve bağ kaynaklı ağrı şikâyetleri
 • Ameliyat sonrası süren ağrı şikâyetleri

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Basamak Tedavisi Sistemi

Dünya Sağlık Örgütü dünya çapında uygulanmak üzere standart bir ağrısı tedavi sistemi geliştirmiştir. Yapılan çalışmalar bu sistemle ağrıların %70 ila 90’ının didindirilebildiğini göstermiştir. Bu sistem, kanser hastaları için en etkili ağrı tedavi yönteminin ağrı kesici ilaçlar olduğu fikrini esas alır. Bu sistemi oluşturan üç basamağın her biri ağrı kesici ilaçların değişik kombinasyonlarını içerir.

1. Basamak Hafif ve orta şiddette ağrılar içindir. Opioid olmayan ağrı kesi­ciler
bu basamakta yer alırlar. Beraberinde yardımcı ilaçlar da verilebilir.

2. Basamak Sadece opioid olmayan ağrı kesici ilaçlarla dinmeyen orta şid­dette
ağrılar içindir. Bu basamakta zayıf opioidler ve opioid olmayan ağrı kesi­ciler
kombine edilir. Yine yardımcı ilaçlar da ilave edilebilir.

3. Basamak Orta ve şiddetli ağrılar içindir. Yardımcı ilaçlarla birlikte güçlü
opioidlerle opioid olmayan ilaçların kombinasyonu kullanılır.

4.İnvaziv girişimler:Epidural yada spinal pompa kullanımı

Girişimsel Uygulamalar:

 • Periferik sinir blokları
 • Pleksus blokları ve sürekli kateterizasyon
 • Epidural , transforaminal, kaudal enjeksiyonlar
 • Port-pompa implantasyonu
 • Tetik nokta enjeksiyonları
 • TENS Transkutanöz Elektriksek Sinir Stimülasyonu olup deri yüzeyine yakın sinirlerin elektriksel sinyallerle uyarılmasını ifade etmektedir. TENS cihazları son derece güvenlidirler, uygulama deriye yapıştırılmış elektrotlar vasıtası ile cilt yüzeyine yakın sinir dokusunun çok düşük şiddetli elektrik akımları ile uyarılmasından ibarettir. Kalp pili olanlar TENS tedavisi almamalıdırlar.

 

Spinal ve Epidural Anestezi


Rejyonel anestezi teknikleri olarak bilinen spinal ve epidural anestezi, günümüzün en güvenli , en rahat en modern anestezi yöntemleridir. Hasta memnuniyeti ,genel anesteziye göre oldukça fazladır. Meme altı düzeyden itibaren yapılacak her türlü operasyonda uygulanabilir. Özellikle sezaryan, karın ameliyatları, bacak ve ayak operasyonları en sık kullanım alanlarıdır. Yan etkileri;genel anesteziyle kıyaslanamayacak düzeyde hafif ve azdır. En sık görülen yan etkiler;tansiyonda düşme,bulantı-kusma ve bazende baş ağrısıdır. Kullanılan iğnelerin ve ilaçların özelliğine göre ,günümüzde bu yan etkiler de oldukça azalmıştır. Aynı teknik;ağrısız doğumlarda da kullanılır.

Genel anestezi nedir?

Yaşamsal fonksiyonlarda bir değişiklik olmaksızın, geçici bilinç kaybı ve refleks
aktivitede azalma hali genel anestezi olarak adlandırılmaktadır. Genel anestezi
uygulaması; bilinç kaybına yol açarak, hastanın ameliyat sırasındaki farkındalığını
önler, ağrıyı ortadan kaldırarak hastaya ameliyat sırasında konfor sağlar ve
refleks aktiviteyi baskılayıp kas gevşemesi sağlayarak cerrahi müdahalenin
yapılmasını kolaylaştırır. Bu etkileriyle genel anestezinin amacı, uygun
cerrahi koşullar sağlamaktır. Ancak bunun yanında hastanın ameliyat süresince
sağlığını ve güvenliğini devam ettirmek de, anestezi hekiminin görevidir.