Hakkında

Uzm.Dr Hatice FİDAN
Zile /Tokat 1976
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

EĞİTİM
*
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, TOKAT – 1982-1987
* Fevzi Çakmak Ortaokulu, TOKAT-1987-1990
* Bağcılar Lisesi, İSTANBUL- 1990-1993
* Dokuz Eylül Universitesi Tıp Fakültesi, İZMİR -1993-1999
* Pamukkale Universitesi Tıp Fakültesi, DENİZLİ -1999-2002
* Dokuz Eylül Universitesi Tıp Fakültesi, İZMİR – 2007-2011

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR
* Pratisyen hekim, GİRESUN /Alucra Merkez Sağlık Ocağı -2002-2003
* Pratisyen hekim Bayraklı 1. nolu Sağlık Ocağı, İZMİR – 2003-2007
* Dokuz Eylül Universitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji-Reanimasyon AD,İZMİR 2007-2011
* Uzman Doktor Menemen Devlet Hastanesi ,İZMİR – 2011
* Uzman Doktor Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi ,ZONGULDAK  2011-

ÜYELİK
*
Türk Tabipleri Birliği
*Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
*Türk Yoğun Bakım Derneği

YAYINLANMIŞ MAKALELER

* N-Asetilsisteinin Rat İntraabdominal Sepsis Modelinde Böbrek Apoptozisi Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması Turkiye Klinikleri Med Sci 2012;32(6):1653-9

* Laringeal Maske Kullanımına İlişkin Bir Komplikasyon: Tüp- Maske Ayrılması Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2012;10(3):192-4

POSTER SUNUMLARI
*
Levosimendan’ın Rat İntraabdominal Sepsis Modelinde Apoptozis Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması 15. Ulusal YB Kongresi 2010
* N-Asetilsisteinin Rat İntraabdominal Sepsis Modelinde Böbrek Apoptozisi Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması TARK 2010
* Deneysel Hepatik İskemi Reperfüzyon Modelinde Levosimendan İnfizyonunun Karaciğere Etkilerinin Araştırılması TARK 2010
* Ratlarda Renal İskemi Reperfüzyon Hasarına Uzak İskemik Ön Koşullanma Ve Direk İskemik Ön Koşullamanın Etkileri TARK 2010
* Laringeal Maske Kullanımına İlişkin Bir Komplikasyon: Tüp- Maske Ayrılması TARK 2011
* Radiyal Arter Kanülasyonu Sonrası Gelişen İskemik Komplikasyonun Tedavisinde Stellat Ganglion Bloğu Uygulaması TARK 2011
* Belgelerimiz Arşive Ulaşıyor mu ? TARK 2011
* Algoloji Polikliniğindeki Girişimsel Ağrı Tedavisi Yöntemlerimiz
* Kanser Hastasında Tünelli Epidural Kateter İle Ağrı Palyasyonu
* Migren Tedavisinde Oksipital Blok Uygulaması
* Diş Çekimlerinde Suggamadex Deneyimlerimiz

ÖDÜLLER
*
44.Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Kongresi Asisttanlar Arası Bilgi Yarışması 2.lik Ödülü, 2010
*
Ulusal Board Anesteziyoloji Ve Yoğun Bakım Yeterlilik Sertifikası, 2012
* Kdz. Ereğli Kaymakamlığı Organ Bağışı Kampanyası Başarı Belgesi, 2019

KATILDIĞI KONGRE VE SEMPOZYUMLAR
* Aile Planlaması ve RİA Sertifikası, İZMİR 2002
* Aile Hekimliği Uyum Sertifikası, İZMİR 2006
* SGA Bebeklere Güncel Yaklaşım Sempozyumu, İZMİR 2006
* Ağrı Eğitim Toplantısı, İZMİR 2007
* Doğum Analjezisi ve Yenidoğanın Erken Dönem Sorunları Sempozyumu, MANİSA 2008
* Hekimin Yasal Sorumlulukları Kursu, İZMİR 2009
* 17.Uluslararası Yoğun Bakım Sempozyumu, İSTANBUL 2009
* TARD Solunum Sistemi Kursu CEEA, İZMİR 2009
* 15. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, İZMİR 2009
* Ultrasonografi İle Rejyonal Anestezi Teknikleri Kursu, İZMİR 2010
* 44.Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Kongresi, ANTALYA 2010
* 1.Ulusal Tıp Günleri Sempozyumu, İZMİR 2010
* Yenidoğan Resusitasyon Proğramı, ZONGULDAK 2011
* 45.Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Kongresi, ANTALYA 2011
* TARD Kardiyovasküler Sistem Kursu CEEA, İSTANBUL 2011
* TARD Yoğun Bakım ,Acil Tıp Kursu CEEA, ANKARA  2012
* 12.Ulusal Ağrı Kongresi, İSTANBUL 2012
* 46.Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Kongresi, KIBRIS 2012
* Yeşim Ateş Ağrı Günleri, ANKARA 2013
* Rejyonal Anestezi Kongresi, İSTANBUL 2013
* 47.Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Kongresi, ANTALYA 2013
* Klinik Nutrisyon Eğitim Toplantısı, ZONGULDAK 2013
* Klinik NöralTerapi  1.Basamak, ANKARA 2013
* Klinik Nöral Terapi 2.Basamak, ANKARA 2013
* Klinik Nöral Terapi 3.Basamak, ANKARA 2014
* 49.Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Kongresi, ANTALYA 2015
* Abant Anestezi Sempozyumu, BOLU 2015
* Abant Anestezi Sempozyumu, BOLU 2016
* Geriatrik Hastalarda Optimal Perioperatif Yönetim, ZONGULDAK 2016
* TARD Cerrahi Tipine Göre Anestezi Kursu CEEA, ANKARA 2016
* TARD Ağrı Nöroloji Bölgesel Anestezi Kursu, ANKARA 2017
* 51.Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Kongresi, ANTALYA 2017
* 23. Ulusal Multidisipliner Klinik Toksikoloji Kongresi, ESKİŞEHİR 2018
* 1st International Transplant Network Congress, ANTALYA 2018
* Sürekli Renal Replasman Tedavileri Kursu, İSTANBUL 2019
* TARD Anne Çocuk İstenmeyen Etkiler Kursu CEEA,  ANKARA 2019
* 1. Uluslararası ve 24. Ulusal Klinik Toksikoloji Kongresi, KONYA 2019
* 22nd International Intensive Care Symposium, İSTANBUL 2019