Ağrı Tedavisi

Ağrı bilim dalı ; sebebi bilindiği halde ilk basamak tedavi olan ağızdan alınan basit ilaç tedavisine yanıt vermeyen ağrılara farklı çözümler, tedavi şekilleri uygulayan bir bilim dalıdır.

 • Akut ve kronik bel ağrısı
 • Bel ve boyun fıtığına bağlı ağrı şikâyetleri
 • Kompleks bölgesel ağrı şikâyetleri
 • Kanser kaynaklı ağrı
 • Eklem ağrısı
 • Kas ve bağ kaynaklı ağrı şikâyetleri
 • Ameliyat sonrası süren ağrı şikâyetleri

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Basamak Tedavisi Sistemi

Dünya Sağlık Örgütü dünya çapında uygulanmak üzere standart bir ağrısı tedavi sistemi geliştirmiştir. Yapılan çalışmalar bu sistemle ağrıların %70 ila 90’ının didindirilebildiğini göstermiştir. Bu sistem, kanser hastaları için en etkili ağrı tedavi yönteminin ağrı kesici ilaçlar olduğu fikrini esas alır. Bu sistemi oluşturan üç basamağın her biri ağrı kesici ilaçların değişik kombinasyonlarını içerir.

1. Basamak Hafif ve orta şiddette ağrılar içindir. Opioid olmayan ağrı kesi­ciler
bu basamakta yer alırlar. Beraberinde yardımcı ilaçlar da verilebilir.

2. Basamak Sadece opioid olmayan ağrı kesici ilaçlarla dinmeyen orta şid­dette
ağrılar içindir. Bu basamakta zayıf opioidler ve opioid olmayan ağrı kesi­ciler
kombine edilir. Yine yardımcı ilaçlar da ilave edilebilir.

3. Basamak Orta ve şiddetli ağrılar içindir. Yardımcı ilaçlarla birlikte güçlü
opioidlerle opioid olmayan ilaçların kombinasyonu kullanılır.

4.İnvaziv girişimler:Epidural yada spinal pompa kullanımı

Girişimsel Uygulamalar:

 • Periferik sinir blokları
 • Pleksus blokları ve sürekli kateterizasyon
 • Epidural , transforaminal, kaudal enjeksiyonlar
 • Port-pompa implantasyonu
 • Tetik nokta enjeksiyonları
 • TENS Transkutanöz Elektriksek Sinir Stimülasyonu olup deri yüzeyine yakın sinirlerin elektriksel sinyallerle uyarılmasını ifade etmektedir. TENS cihazları son derece güvenlidirler, uygulama deriye yapıştırılmış elektrotlar vasıtası ile cilt yüzeyine yakın sinir dokusunun çok düşük şiddetli elektrik akımları ile uyarılmasından ibarettir. Kalp pili olanlar TENS tedavisi almamalıdırlar.

 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.